© Centrul de Studii Europene Facultatea de Drept- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

MASTER IN STUDII EUROPENE

(Interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) Acreditat prin HG 185/2018 din 4 aprilie 2018 Programul în studii europene este interdisciplinar și se adresează absolvenților cu licențe în domeniile: economie și administrarea afacerilor, administrație publică, drept, știinte politice, istorie, litere, geografie, dar poate fi urmat de orice absolvent al ciclului de studii universitare, cu diplomă de licență, indiferent de specializare.

COMPETENȚE OBȚINUTE

scriere și management de proiecte cu finanțare europeană; înțelegerea sistemului de funcționare a Uniunii Europene și a procesului decizional; familiarizarea cu aspectele teoretice si practice ale funcționării structurilor administrației publice  locale, regionale, naționale și comunitare și dezvoltarea unei culturi a managementului prin proiecte și a competențelor de a elabora și gestiona proiecte europene.

OPORTUNITĂȚI PE PIAȚA MUNCII

administrația publică centrală și locală; instituții și organisme europene; instituții de cercetare, învățământ, mass-media; ONG-uri, centre de afaceri, bănci, societăți de asigurare; firme de consultanță și management de proiecte; organisme implicate în aplicarea politicilor europene.

De ce să optezi pentru Studii Europene?

Pentru că Studiile Europene reprezintă o temă de actualitate, strâns legată de realităţile curente din România şi din Uniunea Europeană; Pentru că te va ajuta să înţelegi care sunt politicile Uniunii Europene, cum funcţionează şi, prin urmare, să conştientizezi oportunităţile pe care le oferă, atât la nivel național, cât şi la nivel internaţional; Pentru că programul de master este similar cu cele din alte universităţi, fiind conceput după consultarea a 50 de programe academice din alte universităţi din cadrul UE; Pentru că programul nostru de master permite alegerea unei direcţii pe care doreşti să o aprofundezi, în cel de-al doilea an (Afaceri europene, Politică şi integrare europeană, Drept european, Administraţie publică în Europa). Pentru că beneficiezi de un program flexibil (cursurile la forma de ZI(IF) sunt programate joi şi vineri (16.00 - 20.00) şi sâmbătă şi duminică. 40% din ore vor fi programate online)

Află mai multe despre organizarea programului de master aici

DISCIPLINE STUDIATE

SEMESTRUL I 1.Istoria Europei și a construcţiei europene (sec. XX) 2.Integrare economică europeană 3.Teoriile integrării și sistemul de guvernare multinivel in UE o Modul 1: Teoriile integrării o Modul 2: Sistemul politic al UE o Modul 3: Regiunea in sistemul de guvernare multinivel in UE 4.Drept european o Modul 1: Izvoare și ordine juridică o Modul 2: Drept instituţional european 5.Metodologia cercetării o Modul 1: Informarea și documentarea europeană o Modul 2: Scrierea și prezentarea lucrărilor știinţifice o Modul 3: Metode de analiză cantitativă și calitativă   SEMESTRUL II 1.Politici europene și guvernanţă economică in UE 2.Strategii şi politici de dezvoltare durabilă 3.Democraţie in Uniunea Europeană: actori şi procese 4.Imaginarul politic şi formarea identităţilor europene SEMESTRUL III (se optează pentru un pachet)   Pachetul I - modul Afaceri europene 1.Mediul european al afacerilor 2.Strategii de afaceri 3.Dreptul european al afacerilor 4.Pieţe financiare europene Pachetul II - modul Politică şi integrare europeană 1.Sisteme politice europene: abordare comparativă 2.Procesul politicilor publice in ţările europene 3.Diplomaţie şi negociere in Europa contemporană 4.Politica externă și de securitate comună Pachetul III - modul Drept european 1.Dreptul european al afacerilor 2.Protecţia europeană a drepturilor omului și a minorităţilor naţionale 3.Drept social european 4.Drept financiar public european Pachetul IV - modul Administraţie publică in Uniunea Europeană 1.Economia sectorului public 2.Sisteme administrative europene comparate 3.Dreptul funcţiei publice europene 4.Guvernanţă și dezvoltare locală: modele și practici europene SEMESTRUL IV 1. Uniunea Europenă in sistemul relaţiilor internaţionale o Modul 1: UE ca actor global o Modul 2: Europa lărgită și politica de vecinătate 2. Managementul proiectelor 3. Discipline opţionale (se optează pentru o disciplină din pachet) PO1 1.Industrii inovative, creativitate și dezvoltare tehnologică in UE 2.Globalizarea și noua ordine mondială 3.Antreprenoriat și etică in afaceri PO2 1.Practica de specialitate 2.Proiect de cercetare Discipline facultative Engleza pentru afaceri europene Integrare europeană Integrare economică europeană - curs Jean Monnet Managementul fondurilor structurale și de coeziune Seminarii și aplicații de managementul proiectelor Modul 1: Managementul financiar Modul 2: Software pentru managementul proiectelor Modul 3: Analiza cost-beneficiu Modul 4: Plan de afaceri & Studiu de fezabilitate Modul 5: Controlul, evaluarea și analiza impactului programelor regionale
Absolvenți CSE
Alte informatii despre program pot fi consultate aici iar fisele de disciplina (profesori si informatii despre curs) pot fi gasite aici.
Informatii despre admitere pot fi consultate aici