© Centrul de Studii Europene Facultatea de Drept- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

MASTER IN DEZVOLTARE REGIONALĂ

(Interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanțe, Administrarea afacerilor, Științe administrative) Acreditat prin HG 185/2018 din 4 aprilie 2018

COMPETENȚE OBȚINUTE

scriere și management de proiecte cu finanțare europeană; evaluarea politicilor de amenajare și planificare teritorială; expertiză în domeniul administrației regionale; concepere, implementare, analiză și evaluare a politicilor de dezvoltare regională.

OPORTUNITĂȚI PE PIAȚA MUNCII

administrația locală și regională; evaluarea politicilor de amenajare și planificare teritorială; organisme de implementare și autorități de management a fondurilor structurale; în sectorul nonguvernamental și grupuri de experți.

De ce să optezi pentru Dezvoltare regională?

Pentru că Uniunea Europeană deţine o politică de dezvoltare regională, iar micşorarea diferenţelor de dezvoltare dintre regiuni reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană; Pentru a deveni un specialist în managementul fondurilor comunitare şi implementarea de proiecte de dezvoltare, în contextul în care Uniunea Europeană pune la dispoziţie numeroase fonduri europene cu scopul de a sprijini regiunile mai puţin dezvoltate din România. Pentru că beneficiezi de un program flexibil (cursurile la forma de ZI(IF) sunt programate joi şi vineri (16.00 - 20.00) şi sâmbătă şi duminică. 40% din ore vor fi programate online)

Află mai multe despre organizarea programului de master aici

DISCIPLINE STUDIATE

SEMESTRUL I 1.Economia dezvoltării: teorii, modele, politici 2.Integrare economică europeană 3.Regionalism, regiune și guvernare multinivel in UE 4.Drept european 5.Metodologia cercetării   SEMESTRUL II 1.Managementul proiectelor 2.Politici europene și guvernanţă economică in UE 3.Strategii şi politici de dezvoltare durabilă 4.Regionalism și democrație in UE SEMESTRUL III 1.Economie şi politici regionale 2.Economia sectorului public 3.Analiza regională şi urbană 4.Planificare strategică in dezvoltarea regională și amenajarea teritoriului SEMESTRUL IV 1.Managementul fondurilor structurale și de coeziune 2.Seminarii și aplicații de managementul proiectelor o Modul 1: Managementul financiar o Modul 2: Software pentru managementul proiectelor o Modul 3: Analiza cost-beneficiu o Modul 4: Plan de afaceri & Studiu de fezabilitate o Modul 5: Controlul, evaluarea și analiza impactului programelor regionale 3.Discipline opţionale OP1 o Industrii inovative, creativitate și dezvoltare tehnologică in UE o Globalizarea și noua ordine mondială o Uniunea Europeană in sistemul relațiilor internaționale OP2 o Practica de specialitate o Proiect de cercetare
Absolvenți CSE
Programul de masterat Dezvoltare Regionala are ca misiune specializarea absolventilor de invatamant superior in domeniul dezvoltarii regionale, prin insusirea de cunostinte teoretice solide si dezvoltarea de abilitati practice si de cercetare, care sa le asigure accesul ca profesionisti pe piata muncii in mediul european concurential actual. Motivatia formarii tinerilor absolventi in acest domeniu este generata de cerintele impuse de implementarea unor politici de dezvoltare regionala care sa vizeze reducerea disparitatilor dintre diferitele regiuni ale tarii, dar si dintre Romania si celelalte state membre. Acest lucru presupune atat formarea de specialisti in domeniul implementarii de politici regionale, cat si o instruire deosebita in managementul fondurilor comunitare, implementarea de proiecte de dezvoltare si analiza impactului acestora asupra dezvoltarii socio-economice.
INFORMATII DESPRE PROCEDURA DE ADMITERE
Alte informatii despre program pot fi consultate aici iar fisele de disciplina (profesori si informatii despre curs) pot fi gasite aici.