Admitere

Cariere de succes


Alte programe

Master in Studii Europene

Master in Dezvoltare Regionala

Master in European Studies and the EU's Eastern Neighbourhood

Cursuri de perfectionare de scurta durata

 

Cursurile facultative Jean Monnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master in Studii Europene

 

interdisciplinar:

Economie și afaceri internaționale, Stiinte administrative, Stiinte politice, Drept


 

Masterul in Studii Europene este deschis tuturor absolventilor de invatamint superior, atat de stat cat si privat.

 

 

 

 

Titlul obtinut: 


       DIPLOMA DE MASTER IN STUDII EUROPENE

 • Diploma de master este eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

 • Diploma de master este acreditata la nivel national și recunoscuta pe piata muncii

 • Diploma permite urmarea unui program de doctorat in Romania și in state UE

Programul de Master in Studii Europene poate fi urmat la forma de invatamant IF (invatamant cu frecventa) sau la forma cu frecventa redusa (IFR) (mai multe infromatii despre FR)

 

 • Oportunitati pe piata muncii:


  Absolventii unui astfel de program beneficiaza de avantajul corelarii intre o specializare obtinuta prin studiile de licenta si o formare profesionala interdisciplinara in studii europene care largeste prin competentele dobandite posibilitatile de insertie pe piata muncii, favorizeaza un proces mai eficient de mobilitate profesionala si regionala (ca una din prioritatile majore in politicile europene), amelioreaza posibilitatile de cariera, dezvolta capacitatea de actiune intr-un mediu multicultural. Ei pot ocupa locuri de munca extrem de diverse, atat in mediul public, cat si in cel privat:

  • administratia publica centrala și locala;

  • justitie și afaceri interne;

  • institutii și organisme europene;

  • institutii de cercetare, invatamant, mass-media;

  • organizatii non-guvernamentale;

  • centre de afaceri, banci, societati de asigurare;

  • companii cu afaceri pe piata europeana;

  • firme de consultanta și management de proiecte;

  • organisme implicate in aplicarea politicilor europene.

   

  RESURSE DE INVATARE

  - locuri finantate de la buget, burse de studiu, burse sociale, locuri de cazare in camine,  reduceri la transportul public;

  - stagii de practica pe baza de contract

  - mobilitati studentesti ERASMUS (Arhus)

  - resurse de documentare (biblioteca, acces la publicatii on-line)

  - organizare de conferinte si dezbateri cu experti

   

  Grup tinta:


  Programele educationale ale CSE se adreseaza tuturor celor care prin provocarile profesionale la locul de munca sau prin optiunea strategica personala de a lucra in ocupatii vizand actiunea intr-un mediu conditionat de contextul european, doresc sa-si stabilizeze pozitia profesionala, sa-si deschida noi oportunitati de cariera, sa-si largeasca orizontul de cunoastere, sa dobandeasca noi competente specializate sau complementare de manifestare profesionala si sociala.

   

  Programul in studii europene este interdisciplinar și se adreseaza cu prioritate absolventilor cu licente in domeniile: economie și administrarea afacerilor, administratie publica, drept, știinte politice, istorie, litere, geografie, dar poate fi urmat de orice absolvent al ciclului de studii universitare, cu diploma de licenta, indiferent de specializare

   

  Structura și modul de organizare al programului de master asigura un context favorabil de pregatire profesionala pentru:
  - absolventi aflati la continuare de studii

  - specialiști care doresc sa-și stabilizeze pozitia profesionala, sa-și deschida noi oportunitati de cariera, sa-și largeasca orizontul de cunoaștere și sa dobandeasca noi competente specializate sau complementare.

   

  Mod de organizare


  Programul este organizat pe 4 semestre in formele de IF si FR.

  La sfarsitul semestrului al doilea, in perioada sesiunii de examene, studentii opteaza, prin cerere depusa la secretariat, pentru una din urmatoarele directii de aprofundare* in semestrul 3:

  • Afaceri europene,

  • Administratie publica in EUROPA

  • Drept european

  • Politica si integrare europeana

  * O directie de aprofundare nu presupune o specializare, ci are doar rolul de a facilita obtinerea de competente de specialitate pe aspecte specifice ale procesului de integrare europeana. Astfel, viitorul absolvent, care, de multe ori, este deja angajat sau are o viziune clara asupra viitorului sau profesional, poate obtine o pregatire aprofundata in domeniul sau de interes. Se urmareste astfel o mai buna insertie a absolventilor pe piata muncii, si o crestere a gradului de profesionalism pe care viitorii specialisti in Studii Europene il vor dovedi la viitorul loc de munca. Se are in vedere mai ales perspectiva pietei muncii care va presupune in scurt tip nu doar competente interdisciplinare in domeniul studiilor europene, ci si competente specializate, pe domenii mai inguste. Repartizarea pe directii de aprofundare: Optiunile pentru specializari se completeaza la sfarsitul anului I. O directie se organizeaza pentru minim 25 de studenti.

  • Semestrul 4 permite alegerea a 3 discipline optionale, din 3 pachete de discipline.  Semestrul este completat cu Stagiu de cercetare, pana la cumularea numarului de ore si a numarului de credite necesar.

   

  Programarea cursurilor:


  Cursurile și examenele pentru forma ZI sunt programate in zilele de joi și vineri - intre orele 16.00 - 20.00, sambata și duminica pana la pranz (daca este cazul), facilitand continuarea studiilor și perfectionarea profesionala in paralel cu ocuparea unui loc de munca. Pentru sprijinul pregatirii studentilor, CSE ofera acces la suporturi de curs online. (*programarea poate fi modificata la cererea cadrelor didactice). La forma FR studentii pot participa la tutoriale; sunt programate maxim 4 tutoriale pe semestru, exclusiv in zilele de sambata și duminica; (tutorialele sunt intalniri cu profesorii și tutorii pentru explicarea cursurilor, a metodelor de invatare și a sistemului de evaluare, fara sa aiba caracter obligatoriu).

   

  Misiune:


  Misiunea programului de Master in Studii Europene:este de a oferi o pregatire interdisciplinara in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana prin formarea competentelor necesare intelegerii constructiei europene si a politicilor comunitare, prin dezvoltarea capacitatilor de analiza a diversitatii culturale, lingvistice, economice, administrative si politice a Uniunii Europene si prin dezvoltarea abilitatilor de informare, comunicare si diseminare a informatiilor intr-un mediu multicultural, public sau privat.

  Programul este conceput in structura interdisciplinara, promovand dezvoltarea cunoasterii procesului de integrare europeana din punct de vedere istoric, economic, juridic, politic si socio-cultural, avand ca principale obiective specializarea in chestiuni teoretice si practice ale integrarii europene si formarea in domeniul Studiilor Europene.

  Pentru a raspunde misiunii si perspectivei asumate, obiectivele programului sunt:

     Obiective generale:

  • cunoasterea interdisciplinara a constructiei europene si a politicilor comunitare printr-o abordare complementara care combina formarea interdisciplinara cu aprofundarea unui domeniu specific (economie europeana; drept european; politica si integrare europeana; dezvoltare regionala; istorie, cultura si civilizatie europeana; administratie publica in Europa);

  • dezvoltarea competentelor de cercetare in domeniul studiilor europene si de aplicare a modelelor teoretice la procesele specifice ale integrarii europene;

  • formarea competentelor de expertiza si analiza comparativa in domeniul european si international;

  • dezvoltarea abilitatilor de informare, comunicare si diseminare a informatiilor despre Uniunea Europeana;

  • dezvoltarea capacitatilor de intelegere a diversitatii culturale, lingvistice, economice, administrative, politice a Uniunii Europene si de a lucra in mediu multicultural public si privat.

       Obiective specifice:

  • intelegerea sistemului de functionare a Uniunii Europene si a procesului decizional si dezvoltarea capacitatii de utilizare a teoriilor integrarii in studiul sistemului politic, economic, juridic al Uniunii europene si o intelegere aprofundata a abordarilor teoretice pertinente ale Uniunii Europene

  • competente de analiza si interpretare a procesului de integrare in ansamblul sau, din perspectiva complementaritatii intre integrarea economico - sociala si cea politica, intre metoda interguvernamentala de integrare si cea federala, in contextul neo-functionalismului european (semnificatiile in plan economic si al perspectivelor de evolutie) 

  • competente de interpretare si analiza a dinamicii conceptuale a procesului de integrare (evolutia in planul obiectivelor, a metodelor de integrare si a principiilor)  si competente de analiza critica a functionarii pietei interne si a uniunii economice si monetare (conditii, mecanisme, efecte, limite, perspective in contextul actualei si viitoarelor extinderi);

  • dezvoltarea capacitatilor tehnicile si strategiile abordarilor trans-disciplinare, atat din punct de vedere teoretic cat si metodologic in analiza mediului european (politic, economic, juridic, social, cultural)

  • familiarizarea cu aspectele teoretice si practice ale functionarii structurilor administratiei publice  locale, regionale, nationale si comunitare si dezvoltarea unei culturi a managementului prin proiecte si a competentelor de a elabora si gestiona proiecte europene;

  • competente de analiza corelata intre situatia Romaniei si contextul european, de valorificare a propriilor cunostinte in mediul specific de actiune al sistemului economic, juridic, social, cultural, administrativ si politic al UE;

   

  Corelarea cu programe de studii similare din state ale Uniunii Europene


  Contextul specific in care s-a constituit Centrul de Studii Europene a obligat ca de la inceput modul de organizare, functionarea si programele educationale, cercetare sau cele complementare (promovare, informare, diseminarea informatiilor despre Europa si Uniunea Europeana) sa se coreleze cu experienta tarilor membre ale Uniunii Europene. Planul strategic si oferta programelor de master (in Studii Europene si in Dezvoltare Regionala ca directie strategica de specializare a CSE) au fost elaborate analizand peste 50 de oferte educationale in domeniul studiilor europene organizate in universitati din EU15.

  Ca rezultat, programele oferite sunt similare cu cele oferite de Universitatile dina alte state membre. Ele sunt elaborate fie interdisciplinar, fie specializat (economie europeana, drept european, administratie, etc), in baza unei definitii larg acceptate a domeniului studiilor europene ca fiind formarea in aspecte diverse privind procesul de integrare europeana.

  Optiunea prin programul nostru de a-i conferi o perspectiva inter-disciplinara are ca argument faptul ca piata din Romania nu este inca atat de specializata incat sa solicite expertize aprofundate pe domenii inguste privind integrarea europeana. In plus, inclusiv programele specializate oferite de universitatile din tarile mai vechi ale Uniunii Europene includ o oferta larga de optiuni in domenii complementar specializarii. Oferta europeana si internationala se ridica la cel putin 150-200 de programe, daca luam in calcul doar baza de date Jean Monnet a Comisiei Europene (http://ec.europa.eu/education/programmes/ ajm/index_en.html ).

  Cu titlu de exemplu, mentionam programele: Master in European Union Studies (MEUS) - Université libre de Bruxelles, Belgia, Master of European Studies - European Diversity and Integration,  Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven), Belgia; Master in European Studies - College of Europe, Bruges, Master European Studies - Universiteit Maastricht, Olanda,Master of Arts (MA) in European Studies -  University of Hannover, Olanda, Hautes Etudes Européennes et Internationales - Institut Européen des Hautes Etudes Internationales Nice.

 

  Admitere


  Admiterea la programul de Master in Studii Europene este deschisa absolventilor cu diploma de licenta sau echivalent ai studiilor universitare de lunga durata din orice domeniu, care sunt interesati de obtinerea unei educatii specializate in domeniul studiilor europene. Admiterea candidatilor, indiferent de forma de invatamant in care se organizeaza, se face prin concurs organizat de Centrul de Studii Europene din cadrul Facultatii de Drept anual (doua sesiuni vara / toamna), inainte de inceperea anului universitar.

  Admiterea candidatilor se face in limita cifrei de scolarizare propusa de Senatul Universitatii si aprobata prin hotarare de guvern.

  Studentii care, pe baza rezultatelor admiterii, se incadreaza in numarul locurilor subventionate de la buget, alocate in fiecare an programului de master, beneficiaza de finantarea cheltuielilor de studii. Studentii care in urma admiterii sau a rezultatelor din timpul activitatii semestriale, nu se incadreaza in numarul locurilor subventionate de la buget, platesc taxe de studii.

   

   

   

 • Planuri de invatamant si fise de disciplina (cadre didactice)
 •  

   

  Mai multe informatii aici

   

 

 

 

 

 


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro