Depre departament

 Granturi

 Publicatii

 Evenimente

 Echipa

 
 

 

   CERCETARE

 

 

 

Centrul de Studii Europene (CSE) este situat in orașul Iași, intr-unul unul dintre cele mai estice puncte ale Uniunii Europene, reprezentand un centru universitar important al Romaniei și, totodată, un leagăn al istoriei și culturii romanești. Misiunea noastră este de a valorifica in plan academic potențialul oferit de plasarea in extremitatea estică a UE. Prin aceasta, CSE se poate  institui ca o punte de legătură intre Vest și Est, care să aducă mai aproape vecinii noștri din Europa de Est de dezideratul integrării in Uniunea Europeană. in acest sens, programul nostru de cercetare iși propune să reunească resursele și potențialul de cercetare al specialiștilor din universitate si din instituțiile partenere in vederea analizei disparităților politice, economice și sociale, a factorilor care le generează și a metodelor prin care acestea pot fi micșorate. Principalul domeniu de interes al studiilor pe care le intreprindem il reprezintă Dezvoltarea Regională, dar abordată de o manieră inter- și trans-disciplinară, in contextul mecanismelor și a viziunii Uniunii Europene.

Publicațiile noastre constituie un suport pentru impărtășirea unor idei și analize teoretice și empirice, din perspectivă inter și multidisciplinară din domeniul mai larg al studiilor europene. Eastern Journal of European Studies, principala publicație a CSE, a reușit deja să atragă autori de renume la nivel mondial din sfera studiilor economice și politice (aflată in proces de evaluare in vederea indexării ISI Thomson). CES Working Papers se adresează, in special, tinerilor cercetători, oferindu-le posibilitatea de a a-și publica rezultatele activităților de cercetare, de a primi feedback de la alți cercetători in vederea imbunătățirii metodologiei folosite pentru validarea rezultatelor. Colecția de volume ale conferințelor urmărește diseminarea rezultatelor cercetărilor intreprinse de participanții la evenimentele CSE. Colecția de excelență se evidențiază ca  o modalitate de a pune la dispoziția celor interesați a celor mai reprezentative lucrări din domeniul studiilor europene.

Pentru indeplinirea misiunii asumate, de a promova dimensiunea europeană a educației și formarii profesionale, organizăm anual evenimente științifice in domeniul studiilor europene, constand in conferințe, seminare, sesiuni de comunicări, dezbateri, mese rotunde etc. la care au fost implicați in mod activ, prin conferințe și seminarii, numeroși experți din Romania și din străinătate.

Fiind  interesați de a ne consolida rolul de actor la nivel regional, urmărim să diseminăm rezultatele proiectelor noastre prin conturarea unor direcții de acțiune la nivel economic și  politic. in acest scop, ne implicăm in derularea a diverse proiecte de cercetare alături de alte universități, centre sau institute din Romania și din străinătate, dar și impreună cu administrația de la nivel local și național. Pană in acest moment am reușit să ne sprijinim activitatea de cercetare apeland la variate surse de finanțare existente la nivel național și european, precum PHARE, INTERREG, JEAN MONNET, ENPI, POSDRU, PN II, ANCS etc.

CSE a dobandit statutul de Centru de  Excelență Jean Monnet in anul 2009, asumandu-și rolul de a dezvolta o platformă de competențe academice și profesionale de inalt nivel in domeniul studiilor europene. Proiectul pune accentul pe rolul societății civile, pe baza conceptului ‘Universitatea in societate'. Diseminarea cunoștințelor referitoare la  procesul de integrare europeană, promovarea valorilor europene fundamentale, conștientizarea importanței  diversității culturale și istorice a Europei și a sentimentului de apartenență la un spațiu comun de valori și la cetățenia europeana, a tolerantei si ințelegerii reciproce reprezintă obiective centrale ale proiectului nostru.

in calitate de Centru de Documentare Europeană (CDE), sprijinim studiul și cercetarea in domeniul Studiilor Europene, prin furnizarea unor informații aprofundate cu privire la legislația, politicile și instituțiile Uniunii Europene. in acest sens, punem oferi studenților sau  persoanelor interesate accesul la diverse colecții de articole, rapoarte și documente publicate de instituțiile și agențiile UE.

in anul 2012 Centrul de Studii Europene a primit Premiul de Excelență pentru cercetare și formare in afaceri europene din partea Institutului European din Romania.

 


   

 


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro