Studenti

 

Taxe de studii

Documentare

Disertatie

Ghid de studii

Regulamente

Informatii utile

Oportunitati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Taxe de studii

update 07.04.2014

 

Situatie plata taxe

Taxele se achita semestrial, in rate, conform Regulamentului

 

 

Pentru anul universitar 2013/ 2014, taxele de studii sunt urmatoarele:

 • ZI anul I: 1600 lei/sem

 • ZI anul II: 1400 lei/sem

 • FR anul I: 3.000 lei/an; 1.500 lei/sem.

 • FR anul II: 2.600 lei/an: 1.300 lei/sem

 • O copie dupa chitanta prin care s-a facut plata taxei de scolarizare trebuie depusa si inregistrata la secretariat (poate fi trimisa prin fax sau e-mail

 

Modalitati de plata a taxei

 • Casierie

  • Taxa de școlarizare poate fi achitata la casieria din Corpul B al Universitatii (tel: 0232.20.15.60), etaj 2. 

  • Taxa se poate achita si cu cardul (fara comisioane).

  • O copie dupa chitanta prin care s-a facut plata taxei de scolarizare trebuie depusa si inregistrata la secretariat.


 • Achitare taxe prin BRD:

  • taxele se pot achita la orice agentie BRD (contract direct cu UAIC),

  • fara a fi nevoie de cont,

  • fara comsion

  • operatiunile pot fi efectuate si de alte persoane decat titularul

  •  

 • In momentul efectuarii platii trebuie sa fie declarate corect urmatoarele date:

  • nume și prenume (cele inscrise in contractul de scolarizare, numele inainte de casatorie);

  • codul numeric personal;

  • denumirea corecta a Centrului (ATENTIE: ACEST CONT ESTE UNIC PENTRU TOATE FACULTATILE SI DEPARTAMENTELE DIN UNIVERSITATE, DIN ACEST MOTIV ESTE OBLIGATORIE MENTIONAREA CENTRULUI DE STUDII EUROPENE SI A FORMEI DE INVATAMANT) și a formei de invatamant (ZI sau ID);

  • O copie dupa chitanta prin care s-a facut plata taxei de scolarizare trebuie depusa si inregistrata la secretariat (poate fi trimisa prin fax sau e-mail).

Coduri de inregistrare in BRD a platii catre CSE

 • program ZI: 2522

 • program ID/FR: 2212


 • Virament bancar - in alte prin alte banci decat BRD (In cazuri speciale, in care nici una din variantele de mau sus)

Pentru ca taxele platite in acest fel sa fie contabilizate corect se impune ca urmatoarele date sa fie declarate corect:

 • nume si prenume (cele inscrise in contractul de scolarizare, numele inainte de casatorie);

 • codul numeric personal;

 • denumirea corecta a scolii si a formei de invatamant: Centrul de Studii Europene - ZI sau Centrul de StudiiEuropene - ID;

 • contul si banca: RO39TREZ406504601X000730; TREZORERIA IASI; COD FISCAL 4701126 - Universitatea "Al.I.Cuza"Iasi (ATENTIE: ACEST CONT ESTE UNIC PENTRU TOATE FACULTATILE SI DEPARTAMENTELE DIN UNIVERSITATE, DIN ACEST MOTIV ESTE OBLIGATORIE MENTIONAREA CENTRULUI DE STUDII EUROPENE SI A FORMEI DE INVATAMANT)

 • o copie lizibila dupa ordinul de plata trebuie trimisa la CSE.

 Nerespectarea conditiilor specificate, atrage intreaga responsabilitatea a studentului.


CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES - Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
Bulevardul Carol I, nr. 19,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro