Studenti

Documentare

Informatii utile

  Regulamente  

 

 

In Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași studiile de masterat IF si IFR se organizeaza in conformitate cu Legea Educatiei Nationale (2011), a Cartei Universitare UAIC și a regulamentelor specifice:

 

 

CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro