StudenTi zi

Studenti ID

Documentare

Ghid de studii

FISE DISCIPLINE

Regulamente

Informatii utile

Oportunitati 

 

 

  Programe analitice / Fisele displinelor  

Programe

 

 

 

 

MASTER IN STUDII EUROPENE

Plan de invatamant Studii Europene 2015 - 2017

Plan de invatamant Studii Europene 2016 - 2018

Plan de invatamant Studii Europene 2017 - 2019

 


SEMESTRUL I

 1. Istoria Europei și a construcţiei europene (sec. XX)*

 2. Integrare economică europeană*

 3. Teoriile integrării și sistemul de guvernare multinivel in UE*

  • Modul 1: Teoriile integrării,

  • Modul 2: Sistemul politic al UE,

  • Modul 3: Regiunea in sistemul de guvernare multinivel in UE

 4. Drept european*

  • Modul 1: Izvoare și ordine juridică

  • Modul 2: Drept instituţional european

 5. Metodologia cercetării*

  • Modul 1: Informarea și documentarea europeană

  • Modul 2: Scrierea și prezentarea lucrărilor știinţifice

  • Modul 3: Metode de analiză cantitativă și calitativă

 

SEMESTRUL II

 1. Politici europene și guvernanţă economică in UE*

 2. Strategii şi politici de dezvoltare durabilă*

 3. Democraţie in Uniunea Europeană: actori şi procese*

 4. Imaginarul politic şi formarea identităţilor europene*

SEMESTRUL III

 

Pachetul I - modul Afaceri europene

 1. Mediul european al afacerilor

 2. Strategii de afaceri*

 3. Dreptul european al afacerilor*

 4. Pieţe financiare europene*

Pachetul II - modul Politică şi integrare europeană

 1. Sisteme politice europene: abordare comparativă

 2. Procesul politicilor publice in ţările europene

 3. Diplomaţie şi negociere in Europa contemporană

 4. Politica externă și de securitate comună

Pachetul III - modul Drept european

 1. Dreptul european al afacerilor*

 2. Protecţia europeană a drepturilor omului și a minorităţilor naţionale

 3. Drept social european*

 4. Drept financiar public european*

Pachetul IV - modul Administraţie publică in Uniunea Europeană

 1. Economia sectorului public

 2. Sisteme administrative europene comparate

 3. Dreptul funcţiei publice europene

 4. Guvernanţă și dezvoltare locală: modele și practici europene

SEMESTRUL IV

 1. Uniunea Europenă in sistemul relaţiilor internaţionale*

  • Modul 1: UE ca actor global

  • Modul 2: Europa lărgită și politica de vecinătate

 2. Managementul proiectelor*

 3. Discipline opţionale

PO1

 1. Industrii inovative, creativitate și dezvoltare tehnologică in UE

 2. Globalizarea și noua ordine mondială

 3. Antreprenoriat și etică in afaceri*

PO2

 1. Practica de specialitate

 2. Proiect de cercetare*

Discipline facultative

 

* reactualizate in 2018

 

 

 

 

MASTER IN DEZVOLTARE REGIONALA

 

Plan de invatamant 2015 - 2017  Dezvoltare Regionala

Plan de invatamant 2016 - 2018  Dezvoltare Regionala

Plan de invatamant 2017 - 2019  Dezvoltare Regionala

 


 

SEMESTRUL I

 1. Economia dezvoltării: teorii, modele, politici*

 2. Integrare economică europeană*

 3. Regionalism, regiune și guvernare multinivel in UE*

 4. Drept european*

 5. Metodologia cercetării*

 

SEMESTRUL II

 1. Managementul proiectelor*

 2. Politici europene și guvernanţă economică in UE*

 3. Strategii şi politici de dezvoltare durabilă*

 4. Regionalism și democrație in UE*

SEMESTRUL III

 1. Economie şi politici regionale*

 2. Economia sectorului public*

 3. Analiza regională şi urbană*

 4. Planificare strategică in dezvoltarea regională și amenajarea teritoriului*

SEMESTRUL IV

 1. Managementul fondurilor structurale și de coeziune

 2. Seminarii și aplicații de managementul proiectelor

 3. Discipline opţionale
  OP1

OP2

* reactualizate in 2018

 

 

 

 


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro