Funcţia publică şi managementul carierei funcţionarului public european (The civil service and European civil servant career management) Mihaela Tofan, Ana Maria Bercu Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2014 | ISBN: 978-973-703-934-7 | 210 pg.
European Studies Colection
Despre principiul federativ (About the federative principle) P.J. Proudhon Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2013 | ISBN: 978-973-640-642-3
Convergentă si divergentă in procesul integrării economice europene  (Convergences and divergences in European economic integration process) Iulia Andreea Bucur Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2013 | ISBN: 978-973-703-825-8
European Studies Colection
Investitiile strǎine directe. De la paradigma eclecticǎ (OLI), la paradigma evolutiei investitiilor (IDP) Maria Birsan, Simona-Gabriela Masca Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2012 | ISBN: 978-973-703-778-7
EU enlargement: dilemmas and perspectives Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunză, Ciprian Alupului (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2012 | ISBN: 978-973-703-826-5
Dialogue between peoples and culture. East European cross border actors in the dialogue Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunza, Ciprian Alupului, Mihaela Amarandei (eds.) Editura STEF Iasi 2012 | ISBN: 978-606-575-205-4
Romania and the European Union. Dynamics of the integration process Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunză, Ciprian Alupului (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2012 | ISBN:  978-973-640-668-3
Uniunea Europeana, guvernanta globala si dezvoltare durabila / EU, global governance and sustainable development Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunză, Ciprian Alupului (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2011 | ISBN: 978-973-703-552-3 | 450 pg.
Politici europene privind dezvoltarea  mediului de afaceri / European policies concerning business development Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunză, Ciprian Alupului (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2010 | ISBN:  978-973-703-512-7 | 540 pg.
Publications: books and volumes
Europe on the move / Dinamici europene Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunză (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2009 | ISBN: 978-973-703-478-6 | 350 pg.
Ghid metodologic de analiza și fundamentare a politicii de coeziune din perspectiva convergentei regionale G. Pascariu, G. Dragan, L.Constantin Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2009| ISBN:  978-973-703-446-5 | 200 pg.
Studii de teoria și practica dezvoltarii regionale in Europa Gabriela Carmen Pascariu (coord.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2009 | ISBN: 978-973-703-445-8 | 166 pg.
Provocari europene intr-o lume globala Carmen Gabriela Pascariu, Corneliu Iatu, Liviu-George Maha (eds) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2009| ISBN:  978-973-703-447-2 | 244 pg.
Romania si Uniunea Europeana - Provocarile integrarii/ Romania and European Union - Challanges of Integration Carmen Gabriela Pascariu, Corneliu Iatu, Liviu-George Maha (eds) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2007 | ISBN: 978-973-703-314-7 | 297 pg.
Uniunea Europeana intre primul si al doilea val al extinderii Carmen Gabriela Pascariu, Corneliu Iatu, Liviu-George Maha (eds) Editura  Sedcom Libris Iasi 2006| ISBN:  973-670-210-3 | 340 pg.
Modelul european in dezvoltarea Romaniei Carmen Gabriela Pascariu, Corneliu Iatu, Liviu-George Maha (eds) Editura  Sedcom Libris Iasi 2007 | ISBN: 973-670-108-5 | 510 pg.
The EU as a model of soft power in the Eastern neighbourhood Ramona Frunză, Gabriela Carmen Pascariu, Teodor Moga (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2013 | ISBN: 978-973-703-892-0
European Studies Colection
© Centre for European Studies | Faculty of Law | Alexandru Ioan Cuza University of Iași  Bulevardul Carol I, nr. 19,  Iasi - 700507, Romania  |  Phone 0040.232.201.318; Fax 0040.232.201.318  |  e-mail: studeur@uaic.ro  |  www.cse.uaic.ro
European Studies Colection
European Union in times of crisis. Perspectives and solutions Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Țigănașu, Cristian Incaltarau (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2014 | ISBN: 978-606-714-078-1
Regional development and integration Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Țigănașu, Cristian Incaltarau, Loredana Simionov (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2015 | ISBN: 978-606-714-160-3
The Eastern Partnership under strain – Time for a rethink? Gabriela Carmen Pascariu, Teodor Lucian Moga, Loredana Maria Simionov (eds.) Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi 2016 | ISBN: 978-606-714-311-9
Core-Periphery Patterns Across the European Union: Case Studies and Lessons from Eastern and Southern Europe Gabriela Carmen Pascariu, Adelaide Duarte(eds.) Emerald Publishing Limited 2017 | ISBN: 978-178-714-496-5
CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES  FACULTY OF LAW - ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IASI
EURINT  proceedings
EURINT  proceedings
EURINT  proceedings
EURINT  proceedings