Studenti

Informatii utile

 
 

 

    DisertaTie

actualizat 14.05.2018

 

 

ANUNTURI

 • Repartizare teme disertatie pentru sesiunea iulie 2018, IF
 • Repartizare teme disertatie iulie 2018, IFR
 • Rezultate disertatie februarie 2018
 • Ordine sustinere disertatie februarie 2018
 • Repartizare teme disertatie februarie 2018, IF
 • Repartizare teme disertatie februarie 2018, IFR
 • Anunt disertatie februarie 2018
 • Anunt disertatie iulie 2018
 • Pentru a veni in sprijinul studentilor in vederea depunerii unei disertatii care sa corespunda criteriilor anti-plagiat, CSE ofera posibilitatea unei verificari prealabile inainte de depunerea lucrarii finale. Cei care trimit lucrarea spre verificare (cf. calendarului oficial de depunere) nu au posibilitatea de a mai modifica lucrarea (nu se mai accepta o a doua verificare). Procentul de copyright va fi trecut pe referatul de apreciere a lucrarii. 

 

 

Documente solicitate la depunerea lucrarii

 • un exemplar din lucrare, insotit de referatul de apreciere* al profesorului coordonator (*cu exceptia cazurilor in care profesorul se angajeaza sa predea direct la Centru referatul de apreciere) si declaratia de originalitate (completata de student si aprobata de profesorul coordonator - model diponibil la secretariat);

 • un CD cu rezumatul lucrarii (3 pagini, times new roman, font 12, spatiu rand 1.5, in limba romana și in engleza sau franceza); pe CD se vor scrie cu un marker special urmatoarele: nume și prenume, titlul lucrarii, profesorul coordonator și sesiunea;

 • certificatul de naștere in copie simpla;

 • cartea de identitate in copie simpla

 • certificatul de casatorie sau documentul care atesta schimbarea numelui (daca este cazul), in copie simpla.

 • diploma de bacalaureat, diploma de licenta si suplimentul la diploma in copii simple (pentru promotiile anterioare)

Informatii privind lucrarea


 

ARHIVA

 • Rezultate disertatie IF si IFR
 • REPARTIZARE TEME DISERTAŢIE SESIUNEA IULIE 2015: ATENTIE: NU SE ADMIT modificari de titlu! ZI   IFR 
 •  REPARTIZARE TEME DISERTAŢIE SESIUNEA FEBRUARIE 2015: IF    IFR 

 


CENTRUL DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI
Bulevardul Carol I, nr. 19
,  Iasi - 700507, Romania
Phone +40.232.201.318; Fax +40.232.2018.18; e-mail:
studeur@uaic.ro